Vůdcovské odznaky KCHLS

Odznak vůdce

Základním požadavkem pro udělení Vůdcovského odznaku KCHLS je členství v KCHLS, vycvičit a předvést na zkouškách 10 různých psů z plemen, která jsou zastoupena v KCHLS a předvedení psi jsou v KCHLS evidováni, nebo se psy těchto plemen získat titul Český šampion práce nebo Mezinárodní šampion práce.

 

 

Vůdci, kteří splňují uvedené podmínky, zašlou na adresu výcvikáře stručnou žádost o udělení odznaku a doloží jí kopiemi soudcovských tabulek..

Výcvikář zkontroluje tabulky a pokud budou splněny stanovené podmínky, předloží žádost na nejbližší výborové schůzi KCHLS ke schválení. Po schválení budou vůdci tabulky vráceny.Vůdci bude odznak předán při významné klubové akci..

 

Přihlásit se do zkoušek je snadné. Stačí několik kliknutí. Vše je online.


Online registrace