Jak na šampiona práce

Při splnění podmínek:

 

 

Zašlete nebo osobně doneste na ČMKU:


- originál PP nebo jeho kopii a originál výstavní přílohy
- originál kartiček dokladujících získání čekatelství CACT
- od dvou rozhodčích
- 3x CACT (získaných ve dvou kalendářních letech)


Použijete-li r.CACT, dodejte kopii karty CACT psa ze soutěže, na které se umístil před Vašim psem a který již je Českým šampionem práce.

 

Přihlásit se do zkoušek je snadné. Stačí několik kliknutí. Vše je online.


Online registrace